(NE)VIDITELNÁ MĚSTA: program konference

24. 11. 2017

6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

24. – 25. listopadu 2017

Program stahujte zde. Seznam abstraktů k nahlédnutí zde. (Aktualizováno 21. 11.)

 V knize Neviditelná města Italo Calvino popisuje imaginární místa. Není zřejmé, zda se jedná o mnoho popisů jednoho města viděného pokaždé jinak, nebo o desítky různých měst. Jisté ale je, že v popisech, které Calvino nabízí, se prolíná představa s realitou a zkušenost se snem.

Šestý ročník brněnské mezioborové konference urbánních studií si také pohrává s metaforou ne/viditelnosti. Jednak naznačuje, že na jedno město je možné dívat se mnoha způsoby,  soustředit se na jeho různé stránky. Aktérem, který se dívá, přitom může být každodenní i příležitostný uživatel města, nebo expert, který město zkoumá či plánuje (abychom použily rozlišení pohledů seshora a zezdola Michela de Certeau). Perspektivy aktérů se přitom různí, ba dokonce mohou být v konfliktu. Metaforu ne/viditelnosti ale využíváme také proto,  že některé stránky měst, způsoby jeho obývání, či některé jeho reprezentace jsou viditelné méně než jiné. Tato nestejná viditelnost různých stránek města je zřejmá jak v politickém diskurzu či v expertním poli urbánních studií, tak v převažujících a zdánlivě dominantních způsobech užívání města.

Zveme všechny, kdo se výzkumně a/nebo teoreticky zabývají městem a jeho poznáváním, k účasti na konferenci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Rády bychom zde vytvořily prostor pro debatování jak dobře viditelných, tak „neviditelných“ stránek měst. Chceme účastníky a účastnice mimo jiné motivovat k vlastní reflexi toho, jaký obraz měst ve své práci vytvářejí. Konference je již deset let prostorem pro mezioborovou debatu, sdílení poznatků, názorů a zkušeností z výzkumu města. Opět bychom byly rády, pokud by se na konferenci sešly všechny generace badatelů a badatelek z oborů sociologie, geografie, architektury a urbanismu, historie, etnologie, filozofie, antropologie, genderových studií, a dalších.

Uvítáme příspěvky, které vycházejí z empirického výzkumu, stejně jako přehledové či teoretické práce. Témata, která jsou pro konferenci zajímavá, zahrnují (nejen) tato: Materiální městské prostředí, architektura a dizajn; Bydlení; Věk; Gender; Spotřeba města; Etnicita a migrace; Translokální a transnacionální vazby; Plánování měst; Sociální nerovnost; Správa měst; Sociální hnutí a město; Ekonomika měst; Příroda, živé, neživé ve městě; Město a venkov; Prostorové aspekty sociálního života; Reflexe vývoje oborů v rámci urbánních studií

Konferenční poplatek činí 600 Kč pro studující a 1200 Kč pro ostatní účastníky a účastnice konference. Součástí poplatku je také zajištění sociálního programu konference.

Platba bude možná od 1. 7. 2017 do 10. 11. 2017 prostřednictvím Obchodního centra MU. Účastníci bez příspěvku se registrují zaplacením poplatku.

Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Ústavu populačních studií (ups.fss.muni.cz), který zajišťuje organizaci konference spolu s Katedrou sociologie Fakulty sociálních studií MU (projekt MUNI/A/1182/2016).

 

Těšíme se na setkání v Brně!

 

Více článků

Přehled všech článků