Soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“

13. 12. 2018

Ředitel Ústavu populačních studií FSS MU vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“.

Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na výzkumu „Generations and Gender Survey“. FSS MU je národním koordinátorem výzkumu, který významným způsobem rozvíjí tradiční téma brněnské sociologie, totiž sociologické zkoumání rodiny.

Do soutěže mohou své odborné empirické studie (rukopisy, vydané články) přihlásit studující FSS MU bez ohledu na studovaný obor/stupeň studia a to nejpozději do 15. 5. 2019.

Nominace zasílejte na ggp@fss.muni.cz, k nominaci přiložte navrhovaný rukopis (v případě, že se jedná o rukopis v recenzním řízení, přiložte potvrzení redakce o zahájení recenzního řízení). V případě, že je nominován rukopis, měl byt splňovat formální požadavky na výzkumnou stať dle zadání některého oborového odborného časopisu (např. Sociologického časopisu, Demografie, případně Sociálních studií.)

Všichni autoři nominovaného textu musejí být k datu nominace studenty FSS MU. Studie musejí ve své empirické části pracovat s českými a/nebo mezinárodními daty z výzkumu „Generations and Gender Survey“. Přístup k datům lze získat na http://www.ggp-i.org/data/.

V soutěži budou finančně ohodnoceny tři nejlepší studie.

 

The director of the Office for Population Studies announces a student competition for the „Best GGS paper award“

This competition aims at symbolically and financially rewarding outstanding research and publication achievements, which are based on data from the „Generations and Gender Survey“ (GGS). Our department is a national coordinator of this unique, internationally harmonized large-scale panel study, which strongly contributes to global excellence in family sociology.

The competition is based on students’ self-nominations. Any student enrolled at FSS may nominate a published or unpublished research paper as long as the paper utilizes data from the Generations and Gender Survey. Nominations should be sent to ggp@fss.muni.cz no later than May 15, 2019. Nominations should be sent from university email accounts and should include the paper/manuscript. If a manuscript is nominated, a confirmation of submission from the editorial office of a professional sociology/demography journal should be attached as well. Manuscripts must conform to the usual publication guidelines (see webpages of Sociologický časopis, Demografie, or Sociální studia).

All authors of the nominated text must be students at FSS MU at the time of nomination. Access to GGS data can be obtained at http://www.ggp-i.org/data/.

Up to three papers may be chosen for the award.

 

Více článků

Přehled všech článků