„Measure what can be measured, and make measurable what cannot be measured.
(Měř, co je měřitelné a co měřitelné není, měřitelným učiň).
Galileo Galieli“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.65
Telefon: 549 49 6205
Email: rabu@fss.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Jsem stoupencem a pokračovatelem brněnské sociologické školy, která klade důraz na zkoumání společenských jevů jako sociálních faktů prostřednictvím empirického výzkumu založeného na adekvátní metodologii se sofistikovanou statistickou analýzou. Tedy metodologii, která jasně deklaruje, že sociologie je věda o tom, co je a ne o tom, co býti má.  Svůj badatelský zájem soustřeďuji především na problematiku populačních studií, např. na proměny reprodukčního chování se všemi jeho efekty (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce), na proměnu sňatečnosti, proměnu mužské a ženské reprodukce, na populační stárnutí a jeho sociální důsledky. Jako člen Rady programových ředitelů mezinárodního konsorcia European Values Study (se sídlem v holandském Tilburgu) se dlouhodobě věnuji zkoumání hodnotových struktur v jejich časovém vývoji a v mezinárodním srovnání.

Profesní zájem

Vyučuji kurs metodologie sociologických výzkumů, dále kurs základů statistické analýzy dat a kurs populačních studií.

Osobní zájmy

Své sedavé zaměstnání kompenzuji sportovními aktivitami: miluji tenis (hraji celoročně), věnuji se alpskému lyžování, ale nepohrdnu ani běžkami (musí to ovšem být na upravené běžecké stopě bez velkých sjezdů), v létě cyklistika a plavání. S přibývajícími léty mě začaly těšit i zahradnické práce (kdo by si to kdy o mně pomyslel!) na naší chalupě v podhůří Jeseníků. Rád čtu beletrii, v nedávné době mě velmi oslovil thriller Já Poutník od Terry Hayese, trilogie Kena Folleta Pád titánů, Zima světa a Hranice věčnosti a také mrazivý politický thriller Michel Houllebecqa Podvolení.

Vybrané publikace

Monografie

Rabušicová, M.., Rabušic, L (eds.). 2008. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Praha: SLON.

Rabušic, L. 1995.Česká společnost stárne. Brno: MU a Georgetown.

Kapitoly v monografiích

Rabušic, L., Chromková Manea, B., Bukvaiová, J. 2014. „Posedlí touhou po dítěti?“ In: Fučík, P., Chromková Manea. B. E. 2014. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, str. 111-124. ISBN 978-80-210-7688-4.

Chromková Manea, B., Rabušic, L. 2013. Preference for Family and Work in the Czech Republic. In Family, Care and Work in Europe: an Issue of Gender? edited by Isabella Crespi and Tina Miller. Macerata: eum Edizioni Università di Macerata, str. 15-46. Prima edizione. ISBN 978-88-6056-377-4

van Peer, Ch., Rabušic, L.  2008. „Will we witness an upturn in European fertility in the near future?“ In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. The Hague: Springer, pp. 215-241, European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5.

Statě

Chromková Manea, B., Rabušic, L. 2014 „Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky“. Data a výzkum - SDA Info, 8 (1): 41-62.

Rabušic, L., Chromková Manea, B. 2013. Velikost rodiny – postoje, normy a realita. Demografie 55 (3): 208-219. ISSN 0011-8265.

Chromková Manea, B., Rabušic, L. 2013. Male fertility in the Czech Republic – first empirical evidence. Demografie,  55 (4): 275-290. ISSN 0011-8265.

Rabušic, L.,  Chromková Manea, B. 2012. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum 6 (1):27-49.

Rabušic, L.,  Chromková Manea, B. 2011. „Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studiích reprodukce.“ Sociální studia, 8 (4):47-66.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.