„Motto:
Věda obrací naši pozornost k tomu, co jsme schopni pochopit, ale odvrací od toho, co nechápeme.“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.56
Telefon: 549 49 3871
Email: fucik@fss.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Sociologie rodiny, populační studia, stratifikace, metody výzkumu

Profesní zájmy

Rozvodovost, porodnost, sňatečnost, vzdělanostní distinkce, filozofie vědy

Osobní zájmy

Mezi mé záliby patří četba knih, zahrádka a televize

Vybrané publikace

KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-241-0.

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Couples disagreement about fertility preferences and family- friendly policy measures in the Czech Republic. Vienna Yearbook of Population Research Volume 2011, Vienna: Vienna Institute of Demography, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 335-344. ISSN 1728-4414.

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Petr FUČÍK a Petr PAKOSTA. Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků:  Obstojí individualizační teorie ve světle  demografických dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, č. 2, s. 315-341. ISSN 0038-0288.

KATRŇÁK, Tomáš, Petr FUČÍK a Ruud LUIJKX. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology: journal of the International Sociological Association /ISA, London: Sage Publications, 2012, roč. 27, č. 4, s. 551-573. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580911423061.

VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8.

FUČÍK, Petr. The Emergence of a Specific Kind of Individualization Habitus Among Divorced Women. Journal of Divorce & Remarriage, Taylor & Francis Online, 2013, roč. 54, č. 3, s. 248-269. ISSN 1540-4811. doi:10.1080/10502556.2013.773814.

FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. studie. ISBN 978-80-210-6093-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6093-2013.

FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2.

FUČÍK, Petr. Where Are the Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership, and Income Level of the Czech Adult Population Socialised in Single-Parent Families. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 3, s. 375-402. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.263.

FUČÍK, Petr. Genderové aspekty rozvodovosti.  Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky  zaměřené sociologii rodiny? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.4.272.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.