„Motto: “Grown-ups love figures... When you tell them you've made a new friend they never ask you any questions about essential matters. They never say to you "What does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? " Instead they demand "How old is he? How much does he weigh? How much money does his father make? " Only from these figures do they think they have learned anything about him.”“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.62
Telefon: 549 49 7587
Email: ehrenber@fss.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

sociologie, gerontosociologie, sociologie věku, sociální gerontologie

Profesní zájem

věk ve společnosti; ageismus, aktivní stárnutí; starší pracovníci; sociální exkluze; rodina; sociální role; sociální politika

Osobní zájmy

rodina, DIY

Vybrané publikace

  • Vidovićová, Lucie; Galčanová, Lucie, Kafková Petrová, Marcela. 2015.Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek [The meaning and performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 51 (5): 761-782.
  • Vidovićová, Lucie; Galčanová, Lucie, Kafková Petrová, Marcela, Sýkorová, Dana. 2013. Stáří ve městě, město v životě seniorů. [Old age in the city, city in the life of older people]. Praha: Sociologické nakladatelství.
  • Vidovićová, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. [Ageing, age and discrimination – new context]. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 233 pp. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6.
  • Vidovićová, Lucie; Gregorová, Eva. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. [We aint´ guilty for our ageing, it is faith for everybody. The issue and prevention of age discrimination of older people in the Czech Republic]. 1.vyd. Praha : Život 90, 2008. 91 s.. ISBN 978-80-254-3808-4.
  • Vidovićová, Lucie; Topinková, Eva. “Aging in the Czech Republic.” In Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel (Eds.) 2009. The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition, 2009. ISBN 0313352305.
  • Vidovićová, Lucie; Sedláková, Renáta. Media and old age: the agenda and research in the Czech Republic. In Bernd Schorb, Anja Hartung, Wolfgang Reißmann (eds.) 2009. Medien im höheren Lebensalter. 1. vyd. Leiptzig: VS Vertlag, 2009. ISBN 3531162187.
  • Vidovićová, Lucie; Chromková Manea, Beatrice Elena; Rabušic, Ladislav. “Only fools rush in? On transition to retirement.” In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. ed. The Hague: Springer, 2008. pp. 267-288, European Studies of Population, 16. ISBN 978-1-4020-6690-0