„“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.62
Telefon: 549 49 4957
Email: kafkova@fss.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

sociologie stárnutí, sociální gerontologie

Profesní zájmy

koncept aktivního stárnutí, mezigenerační solidarita, environmentální gerontologie

Vybrané publikace

VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2016, roč. 58, č. 1, s. 49-66. ISSN 0011-8265.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Older People as Care Givers and theirs Roles in Family in the Era of Active Ageing: Case of the Czech Republic. Studia Socjologiczne, 2015, roč. 217, č. 2, s. 49-73. ISSN 0039-3371.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213.

VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.