Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.64
Telefon: 549 49 4025
Email:

tomaska@mail.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Osobní stránka

Odborné zaměření

Sociologie stratifikace a nerovnosti, Sociální mobilita, Třídní analýza, Sociální statistika, Analýza kategorizovaných dat

Profesní zájmy

Vzdělanostní homogamie a její vývoj v čase. role vzdělání v reprodukci třídních a vzdělanostních nerovností v čase 

Osobní zájmy

Četba knih

Vybrané publikace

Knihy
  • Katrňák, Tomáš; Petr Fučík: Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010.
  • Katrňák, Tomáš; Zdeňka Lechnerová; Petr Pakosta; Petr Fučík: Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010.
  • Katrňák, Tomáš: Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: Slon 2008.
  • Katrňák, Tomáš: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK 2005. Katrňák, Tomáš: Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon 2004.
Články
  • KATRŇÁK T, KREIDL M a FÓNADOVÁ L. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review, 2006, 22/3, s. 309-322.
  • KATRŇÁK T, FUČÍK P a LUIJKX R. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology, 2012, roč. 27, č. 4, s. 551-573.
  • KATRŇÁK T a FÓNADOVÁ L. Return to and Departure from Social Origin: Trends in Social Fluidity in the Czech Republic between 1990 and 2011. Sociológia, roč. 46, č. 6, s. 655-685.
  • KATRŇÁK T a TYRYCHTROVÁ L. Social Determinants of Suicides in the Czech Republic between 1995 and 2010. Czech Sociological Review, 2016, roč. 52, č. 3, s. 293-319

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.