„Motto:
All the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on (Havelock Ellis).

Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.55
Telefon: 549 49 1915
Email: 66436@mail.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Populační studia, výzkumné metody a analýza dat.

Profesní zájmy

  • Plodnost a rodina
  • Fertilitní záměry a ideál
  • Sociologie rodiny
  • Zdravotní stav a blahobyt
  • Trh práce a stratifikace

Osobní zájmy

Čtení, cizí jazyky, turistika

Vybrané publikace

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Lucie MORAVCOVÁ. Men’s Transition to Adulthood in the Czech Republic. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016, roč. 48, č. 3, s. 215-246. ISSN 0049-1225.

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Normativní a postojový kontext rodičovských drah. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-110, 24 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Velikost rodiny – postoje, normy a realita. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 3, s. 208-219. ISSN 0011-8265. URL info

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Preference for Family and Work in the Czech Republic. In Family, Care and Work in Europe: an Issue of Gender? edited by Isabella Crespi and Tina Miller. Macerata: eum Edizioni Università di Macerata, 2013. s. 15-46, 32 s. Prima edizione. ISBN 978-88-6056-377-4. URL info

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male fertility in the Czech Republic – first empirical evidence. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 4, s. 275-290. ISSN 0011-8265. URL info

 CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Couples disagreement about fertility preferences and family- friendly policy measures in the Czech Republic. Vienna Yearbook of Population Research Volume 2011, Vienna: Vienna Institute of Demography, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 335-344. ISSN 1728-4414. info

RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce. Sociální studia, Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2011, roč. 8, č. 4, s. 47-66. ISSN 1214-813X. info

VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0. info

RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 4, s. 699-719. ISSN 0038-0288. info

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 57-79, 22 s. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 80-7326-104-9. info

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.