Aktuality a události

Call for Papers: konference Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí

8. prosince 2016

Ve dnech 20. – 23. dubna 2016 se na Fakultě sociálních studií MU v Brně uskuteční konference PROMĚNY ŽIVOTNÍHO ZPŮSOBU A JEHO ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTÍ.

Podrobnější informace a přišhlášku na konferenci naleznete na její webové stránce.

Současné environmentální problémy bývají spojovány s pozdně moderními podobami životního způsobu. Mezioborová konference poskytne prostor pro reflexi jejich aktuálních forem, bude se věnovat dopadům konzumerismu na životní prostředí i kritickému zkoumání jeho alternativ a zaměří se na různé dimenze proměny, kterou životní způsoby procházejí.

Vítány jsou příspěvky, které téma nahlížejí z různých společenskovědních perspektiv. Na konferenci zvláště rádi přivítáme studentské prezentace založené na vlastním bádání, kterým bude věnována samostatná sekce.

Zveme vás k zasílání abstraktů o rozsahu do 300–400 slov v přiloženém formuláři do 31. ledna 2016. Abstrakty prosím zasílejte na email skalik@mail.muni.cz. Vybrané kompletní texty v rozsahu 4000–8000 slov anglicky psaného textu budeme publikovat v recenzovaném časopise Human Affairs (http://www.humanaffairs.sk/).

Účast na konferenci je bezplatná. Při zájmu o skromné ubytování se ozvěte na výše uvedený email.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.