Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Profesní motto: "Do I need It?! It's my arm!" ( Hellboy: The Corpse)
Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.56
Telefon: 549 49 69435
Email: bvackova@mail.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

sociologie bydlení a domova, urbánní sociologie, sociologie architektury / sociology of housing and home, culture studies, urban studies

Profesní zájem

moc, paměť a minulost / power, memory and past; interpretativní výzkum a výuka sociologie ne-sociology / interpretative research and teaching non-sociologist sociology

Osobní zájmy

jsou osobní :)


Vybrané publikace

  • GALČANOVÁ, Lucie a VACKOVÁ, Barbora. “How to wind the clock of the day?” Solo-living phenomena and the various stabilities of home. Home Cultures, 2016, forthcoming. ISSN 1740-6315.
  • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.
  • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. s. 83-117, 35 s. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. doi:10.3726/978-3-653-06452-0.
  • VACKOVÁ, Barbora. Idea bydlení za městem a koncept zahradního města. In Martin, Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 37-60, 24 s. ISBN 978-80-200-2226-4. MSM0021622408, záměr.
  • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855.
  • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288.
  • VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 171 s. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9. MSM0021622408, záměr.
  • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.